specijalistički diplomski stručni
Važnost menadžmenta sportskih organizacija - primjer KHL Medveščak

Boris Tuličić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel