specijalistički diplomski stručni
Internet stvari - izazovi i primjena

Filip Filipović (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel