specijalistički diplomski stručni
Marketing plan Bazena Slavonski Brod

Antun Tominović (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel