specijalistički diplomski stručni
Vještine upravljanja ljudskim potencijalima

Ana Suman (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel