specijalistički diplomski stručni
Korporacijska komunikacija u međunarodnom okruženju

Sanja Botušić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel