specijalistički diplomski stručni
Menadžment neprofitnih organizacija civilnog društva

Dora Bašić (2015)
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Društveni odjel