Pages

Cjeloživotno učenje u organizaciji
Cjeloživotno učenje u organizaciji
Helena Zdjelarević
Obrazovanje se danas temelji na razvoju i uspjehu ekonomije znanja i razvoju društva. Temelj uspjeha društva općenito u cijelosti su znanje i inovacije, a isto tako su i najvrjednija nematerijalna imovina. Moglo bi se reći da poduzetništvo vuče korijenje od kad i ljudska zajednica, a sam interes za poduzetništvo proizlazi iz činjenice da je sam napredak ljudske civilizacije zapravo jedan veliki proizvod organiziranog poduzetništva. Poduzetništvo danas predstavlja zasigurno jednu od...
Common Rail sustav ubrizgavanja Diesel motora
Common Rail sustav ubrizgavanja Diesel motora
Antonio Vuletić
U radu se najprije općenito opisuju četverotaktni motori sa unutarnjim izgaranjem i navodi njihova podjela. Potom se opisuje princip rada i stvarni radni ciklus četverotaktnog Dieselova motora. U nastavku su detaljno razrađeni razvoj i vrste sustava za ubrizgavanje goriva kod Dieselovih motora, početak razvoja Common Rail sustava, te moderno suvremeno direktno ubrizgavanje. Opisani su također i suvremeni turbodieselski motori sa common rail sustavom i nadpunjenjem.
Cvjetne gredice u Slavoniji
Cvjetne gredice u Slavoniji
Luka Vuk
U radu su opisane cvjetne gredice koje se nalaze na području Slavonije. U prvom dijelu rada se govori o upotrebi, važnosti, podjeli i elementima cvjetnih gredica. Osnovna uloga cvjetnih gredica je osigurati stalnu cvatnju. U drugom dijelu se govori o cvjetnim skupinama na gredicama. Cilj je objasniti koje se vrste cvijeća koriste na cvjetnim gredicama u Slavoniji te kako se gredice mogu urediti pomoću tih vrsta cvijeća. Zadatak je bio prikazati kako se u Slavoniji uređuju cvjetne...
Cvjetno uređenje i redizajn parka Gernlinden Bürgerzentrum
Cvjetno uređenje i redizajn parka Gernlinden Bürgerzentrum
Ivan Vučinić
U radu je predstavljen projekt cvjetnog uređenja i redizajna parka Gerlinden Bürgerzentrum nedaleko Münchena. Uređenje i redizajn parka ostvareni su kroz rad tvrtke Gaissmaier u kojoj sam zaposlen, a koja se bavi profesionalnim planiranjem, dizajnom te brigom o vrtovima i općenito zelenim površinama. Uz detaljno planiranje, odnosno izradu koncepta, pripremanje površine uređenja i redizajna navedenog parka, te provođenje istog uz brojna pomagala i resurse, u vremenskom razdoblju od...
DMG GILDEMEISTER CTX 600 SERIE 2
DMG GILDEMEISTER CTX 600 SERIE 2
Darko Rašković
Na samom početku rada, a zbog pojašnjenja i razumijevanja je opisan tokarski stroj, DMG Gildemeister CTX 600 serie 2. U nastavku završnog rada su opisane tehnološke operacije koje takav stroj može izvoditi. Obrađeni su sustavi stroja: posmični sustav, sustav za automatsku izmjenu alata, mjerni sustav, te pogoni istih, a isto tako i upravljačka jedinica. Kao zaključak pojašnjavaju se prednosti CNC tokarskog stroja iz perspektive sustava kojima je opremljen.
Delegiranje u suvremenim poslovnim sustavima
Delegiranje u suvremenim poslovnim sustavima
Sidbela Mujkić
U ovom radu prikazati će se važnost efikasnog delegiranja koje je neophodno za uspješno obavljanje svih zadataka u poslovnom okruženju. Analizom menadžerskog delegiranja u timskom radu doći će se do zaključka da uspješan tim svoje zadatke obavlja objektivno točno, pravovremeno, bez zastoja i ekonomično ako menadžer delegira efikasno. Svaki pojedini radnik se orijentira na ostvarenje ciljeva društva tako da se filozofija poduzeća dalje prenosi i živi. Menadžer treba provoditi...
Derivacije i njihova primjena
Derivacije i njihova primjena
Tomislav Pišković
Radom je opisana kratka povijest derivacija i primjena diferencijalnog računa. Kroz praktične primjere analize funkcije i grafova istih te pojašnjenjem kako se derivacija izvodi omogućen je prikaz kako se derivacije i diferencijalni račun mogu primijeniti u svakodnevnom životu, a posebice u strojarstvu. Kroz problem tangente i normale kao i ispitivanje toka funkcije omogućeno je praktično rješavanje svakodnevnih problema s kojima se svaki inženjer tokom svog rada suočava.
Devizno poslovanje u praksi hrvatskih banaka
Devizno poslovanje u praksi hrvatskih banaka
Krunoslav Bradašić
Međunarodni platni promet kao usluga koju nude banke spada u kategoriju onih profitabilnijih. Poslovi u međunarodnom platnom prometu su razni prijenosi, plaćanja te naplate kojima su osnova određeni kapitalni i tekući poslovi kako u stranoj valuti plaćanja, tako i u kunama između rezidenata i nerezidenata. Single Euro Payments Area (SEPA) je europska inicijativa kojoj je zadaća regulacija međunarodnog platnog prometa. Sve države članice Europske unije (EU) moraju poštivati i...
Digitalizacija obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj
Digitalizacija obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj
Mijo Ostoić
Obrazovanje je ključan čimbenik ekonomskog razvoja svake zemlje. U globalnom svijetu, razvoj IKT dovodi do sve većeg stupnja digitalizacije obrazovnog sustava. Taj proces je nepovratan. U radu su objašnjeni pojmovi vezani uz obrazovanje i digitalno obrazovanje te je navedena podjela obrazovanja. Također su analizirani rezultati pojedinih međunarodnih istraživanja, predstavljeni trenutni projekti u obrazovanju i važnost obrazovanja u poslovanju, te je dana pretpostavka kako će...
Digitalna platforma EUROFISC za borbu protiv prijevara s PDV-om
Digitalna platforma EUROFISC za borbu protiv prijevara s PDV-om
Maja Habek
Digitalna platforma EUROFISC osmišljena je 2010. godine kao mreža koja povezuje porezne i carinske uprave država članica Europske unije kroz brzu razmjenu informacija vezanim za poduzeća i njihovo poslovanje koje bi moglo biti povezano s prijevarama. Tijekom vremena mreža je doživjela transformaciju u platformu, sukladno potrebama stalnog dinamičnog razvoja, kojom je omogućeno razmjenjivanje informacije i obavještajnih podataka država članica s OLAF-om i Europolom. U radu se...
Digitalni marketing i upravljanje odnosima s kupcima
Digitalni marketing i upravljanje odnosima s kupcima
Mirna Blagović
Ovaj završni rad je orijentiran prema digitalnom marketingu i upravljanju odnosima s korisnicima. Definira se digitalni marketing i njegove najvažnije komponente te strategija samog digitalnom marketinga odnosno potrebni elementi za uspješni nastup u online okruženju. Nakon toga definira se pojam CRM (Customer Relationship Management) sustava i kakva značaj ima u poslovnom svijetu, te se daje primjer Microsoft Dynamics CRM primjer Hrvatskog Telekoma d.d. koji je prvi u Hrvatskoj uveo...
Dinamika cvjetanja cinije (Zinnia elegans L.)
Dinamika cvjetanja cinije (Zinnia elegans L.)
Ana Velikanović
Cilj rada je bio ispitivanje dinamike cvjetanja cinije (Zinna elegans L.) u vremenskom periodu od 13. lipnja 2018. godine do 6. rujna 2018. godine. Pokus je započeo sijanjem cinije u plitice napunjene supstratom za uzgoj cvijeća Klasmann TS 3. Za potrebe rada mjerene su sljedeće veličine; broj cvjetova, pupova, postranih grana, debljine i duljine stabljike te promjer cvjetova. Dobiveni rezultati pokazali su pravilnu dinamiku rasta cvijeta u odabranom supstratu uz odgovarajuće...

Pages