Pages

Žene i karijera
Žene i karijera
Ivana Kudlek
U radu je analiziran položaj žena u poslovnom svijetu. Istraživanja su pokazala kako je tradicija glavni krivac i prepreka u napredovanju žena do najviših pozicija. Zbog tradicionalne orijentacije razvile su se brojne diskriminacije koje su i dan danas prisutne u brojnim organizacijama. Objašnjena je važnost uloge žena u poslovnom svijetu, njihov položaj u Hrvatskoj kao i u ostatku svijeta i prednosti koje one posjeduju po kojima se razlikuju od svojih muških kolega. Postavlja se...
Životni ciklus proizvoda Karlovačke pivovare
Životni ciklus proizvoda Karlovačke pivovare
Antonela Radoš
Karlovačka pivovara je pivovara sa dugom tradicijom. Trenutno je druga pivovara na hrvatskom tržištu, a od 2003. godine pripada grupaciji Heineken. U ovom radu govori se o životnom ciklusu njenih proizvoda. Životni ciklus proizvoda ima četiri faze – fazu uvođenja, fazu rasta, fazu zrelosti i fazu opadanja. Svaka od ovih faza ima svoje karakteristike, ali ono što je neizbježno je prolazak kroz svaku od tih faza. Teorija životnog ciklusa proizvoda temelji se na teoriji...

Pages