Pages

Bolesti soje i mogućnosti njihovog suzbijanja
Bolesti soje i mogućnosti njihovog suzbijanja
Monika Kolarić
Soja (lat. Glycine max (L.) Merrill) je mahunarka koja se uzgaja više od četiri tisuće godina. Zemlje koje imaju uvjete za proizvodnju soje nastoje unaprijediti njenu proizvodnju tako da je ona danas važna ekonomska i politička kultura. Tijekom uzgoja izložena je napadu brojnih uzročnika bolesti, najčešće gljiva, zatim bakterija te virusa, zato je važno prepoznati simptome na vrijeme i spriječiti razvoj patogena. Također je potrebno pratiti ekološke uvjete te posvetiti važnost...
Bolesti suncokreta i mogućnosti njihovog suzbijanja
Bolesti suncokreta i mogućnosti njihovog suzbijanja
Mario Udovičić
Suncokret (Helianthus annuus L.) je vrlo osjeljiva kultura, naročito u vrijeme cvatnje i neposredno nakon cvatnje i s obzirom na bolesti jedna je od najugroženijih ratarskih kultura. Vlaga ima nepovoljan utjecaj na proizvodnju suncokreta, osobito zbog utjecaja na razvoj bolesti koje mogu značajno smanjiti urod i kakvoću zrna. Vektori bolesti mogu biti životinjski organizmi, čovjek, voda i zračne struje. Najčešća oboljenja su gljivična poput plamenjače, hrđe, crne pjegavosti,...
Bonton u poslovnoj komunikaciji
Bonton u poslovnoj komunikaciji
Petra Salopek
Komunikacija je svakodnevna u svim situacijama ljudskog života pa tako i u poslovnom okruženju. Dobra komunikacija u poduzeću rezultat je boljeg poslovanja te kvalitetnijih međuljudskih odnosa. Komunikacijom se prenose informacije, putem komunikacijskih kanala, do primatelja informacije. Poslovni je bonton kodeks koji određuje određena pravila ponašanja u različitim situacijama u poduzeću. Pravila ponašanja određena su etikom, ljudskim vrijednostima i vrlinama te su prilagođena...
Brza izrada prototipa korištenjem 3D ispisnih tehnologija
Brza izrada prototipa korištenjem 3D ispisnih tehnologija
Marko Sertić
U prvom dijelu rada opisane su danas najčešće korištene 3D ispisne tehnologije te su navedene općenite prednosti i nedostaci 3D ispisnih tehnologija. Nadalje u radu su objašnjeni postupci brze izrade prototipa, te je opisan razvoj značajki i područje primjene brze izrade prototipa. U radu je detaljno opisana izrada pojednostavljenoga reduktora „SZN 280“ FDM tehnologijom ispisa. Za potrebe ispisa korišten je Mingda Glitar 4C pisač koji je detaljno opisan. Prije samog procesa...
Burn-out sindrom (sindrom profesionalnog sagorijevanja) kod poduzetnika
Burn-out sindrom (sindrom profesionalnog sagorijevanja) kod poduzetnika
Josipa Sertić
Cilj ovog završnog rada bio je procjeniti da li je sindrom sagorijavanja prisutan kod 20 poduzetnika koji rade na rukovodećim pozicijama. Poduzetnici koji su sudjelovali u istraživanju kronološke su dobi od 25 do 60 godina i vode poduzeća u Brodsko-posavskoj, Osiječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Zagrebačkoj županiji. Istraživanje je provedeno online anonimnom anketom u vremenskom periodu od 5.9.2018 do 13.10. 2018. godine. Kako bi se prikupili podatci o...
Burze i burzovno poslovanje
Burze i burzovno poslovanje
Melita Kopić
U radu je analizirana sama burza te cjelokupno burzovno poslovanje. Prema dosadašnjim dokazima, koja su provedena u primjeni, pokazalo se da stroga formalnost od početka poslovanja do kraja poslovanja dovodi do najuspješnijeg odnosa i za kupce i za prodavatelje. Zadatkom je trebalo analizirati koji je cilj burze, koji se poslovi pojavljuju na burzi te tko ih provodi. Teorijska je analiza pokazala da je na burzi najbitnije poštivati sva strogo definirana pravila određena od same...
Carinska unija EU-a - ključni čimbenik globalnog okruženja 21. stoljeća
Carinska unija EU-a - ključni čimbenik globalnog okruženja 21. stoljeća
Maja Pelivan
Carina predstavlja najstariji instrument u vanjskotrgovinskoj politici koji utječe na obujam i vrijednost vanjske trgovine. Vanjskotrgovinska razmjena je pod snažnim utjecajem globalizacije koja stvara globalna tržišta i proizvode. Da bi se vanjska trgovina razvijala, važno je formirati carinski sustav te ga regulirati određenim, odgovarajućim propisima. Carinske unije su u Europskoj Uniji bile jedno od najvažnijih postignuća i još uvijek predstavljaju jedan od glavnih čimbenika...
Carinski sustav Republike Hrvatske
Carinski sustav Republike Hrvatske
Lidija Rajaković
U ovom završnom radu govori se o nastalim promjenama u carinskom sustavu Republike Hrvatske. Cilj je prikazati način djelovanja i ustrojstvo carinskog sustava Republike Hrvatske prije i tijekom prilagodbe za ulazak u Europsku uniju te nakon njezinog ulaska. Odabir teme je povezan s cjelokupnom gospodarskom problematikom Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je u srpnju 2013.godine postala punopravnom članicom Europske unije. Rad je koncipiran u pet poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju,...
Centar za tehnološki razvoj d.o.o. kao poduzetnička potporna institucija
Centar za tehnološki razvoj d.o.o. kao poduzetnička potporna institucija
Matej Maras
U radu je analizirano poslovanje Centra za tehnološki razvoj – Razvojne agencije Brodsko – posavske županije d.o.o. kao poduzetničke potporne institucije te njegov utjecaj na razvoj poduzetništva u Brodsko – posavskoj županiji. Pojam poduzetništvo povezan je prije svega s pojmovima poduzeće i poduzetnik. Veza između ovih pojmova može se prikazati na slijedeći način: pojam poduzeće vezuje se za poduzetnika, a temelj poduzeća čini poduzetništvo. Poduzetništvo je...
Cestovni promet u Republici Hrvatskoj i mogućnosti daljnjeg razvoja
Cestovni promet u Republici Hrvatskoj i mogućnosti daljnjeg razvoja
Ivana Lovrić-Jovanović
U radu je analiziran cestovni promet te povijest i razvoj cestovnog prometa u Hrvatskoj. Definirani su prometni sustav i prometna politika Hrvatske te osnove ekonomike cestovnog prometa. Ključni dio rada odnosi se na mogućnosti razvoja cestovnog prometa Republike Hrvatske. Cestovni promet u Republici Hrvatskoj u posljednje vrijeme bilježi značajne napretke te mu u tome pomaže Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te se njome nastoji...
Cjeloživotno obrazovanje u funkciji razvoja poduzeća
Cjeloživotno obrazovanje u funkciji razvoja poduzeća
Anja Horvat
U radu se govori o ljudskim potencijalima u poduzeću njihovim mogućnostima, znanju i mogućnostima napredovanja te svrsi menadžmenta ljudskih potencijala i njihovom utjecanju na zaposlenike u poduzeću. U radu su analizirani podaci o obrazovanju u četiri različita poduzeća. Za prikupljanje podataka obavljao se intervju sa radnicima određenih poduzeća, te su podaci kasnije analizirani i uvršteni u završni rad.
Cjeloživotno obrazovanje u funkciji razvoja poduzeća
Cjeloživotno obrazovanje u funkciji razvoja poduzeća
Anja Horvat
U radu se govori o ljudskim potencijalima u poduzeću njihovim mogućnostima, znanju i mogućnostima napredovanja te svrsi menadžmenta ljudskih potencijala i njihovom utjecanju na zaposlenike u poduzeću. U radu su analizirani podaci o obrazovanju u četiri različita poduzeća. Za prikupljanje podataka obavljao se intervju sa radnicima određenih poduzeća, te su podaci kasnije analizirani i uvršteni u završni rad.

Pages