Pages

Atomizeri i njihova primjena
Atomizeri i njihova primjena
Tomica Kresić
Pojavom prvih atomizera sredinom prošlog stoljeća, došlo je do znatnog smanjenja troškova, vremena tretiranja i samog čovjekovog rada u vinogradima, voćnjacima i ostalim nasadima gdje je potrebna pravovremena zaštita nasada zaštitnim sredstvom. Zaštitno sredstvo mora biti pripremljeno po preporučenoj formulaciji. Biljke su osjetljive, pa samim time potreba za zaštitu je vrlo visoka kako bi se ostvarila ekonomska isplativost i najbolja kvaliteta proizvoda. Sam proces raspršivanja...
Banke i bankarsko poslovanje
Banke i bankarsko poslovanje
Josipa Bošnjak
U radu je analizirana djelatnost banke i njeno poslovanje. Prema dosadašnjim istraživanjima, koja su provedena, može se reći da se bankarsko poslovanje unatoč velikim gospodarskim i tehnološkim promjenama i nije drastično promijenilo, što dodatno pokazuje razlog stabilnosti bankarskog poslovanja i njenog tržišta. Zadatak ovog rada bio je proučiti banke i bankarsko poslovanje. U ovom radu detaljno je opisana specifičnost i specijaliziranost poslovanja svake banke, te načina na...
Benchmarking kao strateški alat jačanja konkurentnosti poduzeća
Benchmarking kao strateški alat jačanja konkurentnosti poduzeća
Aleksandra Bencun
Konkurentna sposobnost predstavlja snagu poduzeća da odgovori zahtjevima kupaca i konkurencije. Adaptacija poduzeća okolini i brze reakcije čine temelje uspješnog poduzeća. Konkurentna prednost poduzeća nastaje kada sposobnost poduzeća nadmašuje najjačeg konkurenta u elementima koji su važni za kupca. Strategija poduzeća je područje u kojemu poduzeće djeluje ali ujedno i razlog postojanja poduzeća. Spoznaja eksterne okoline vrlo je važan čimbenik kod razvoja strategije....
Bernoullijeva jednadžba
Bernoullijeva jednadžba
Karlo Oroz
U radu je opisana Bernoullijeva jednadžba te izvedenice ove jednadžbe. Prikazana su područja primjene i nekoliko jednostavnih pokusa. Također, pojašnjena je i energija tekućina jer je Bernoullijeva jednadžba jedna od bitnijih područja mehanike fluida i prvenstveno je potrebno biti upućen u energiju fluida kako bismo ju mogli u potpunosti razumjeti. Nadalje, pojašnjene su i diferencijalne jednadžbe kako bi se lakše mogla shvatit diferencijalna Bernoulijeva jednadžba.
Biljne alelokemikalije uzrok alelopatije - biološkog fenomena
Biljne alelokemikalije uzrok alelopatije - biološkog fenomena
Andrea Pavičić
Biljke su nositelji života na Zemlji i bez njih opstanak ostalih bića ne bi bio moguć. Dok je o utjecaju biljaka na ljude i okoliš mnogo toga iscrpno napisano kroz cijelu pisanu povijest, intenzivnija istraživanja o međusobnom odnosu samih biljaka su počela tek u dvadesetom stoljeću. Odnos pri kojem neke biljke mogu pozitivno ili negativno utjecati na druge biljke, odnosno mogu djelovati inhibitorno ili stimulativno na klijavost sjemena i rast okolnih biljaka, nazivamo alelopatija. ...
Biljno uzgojni zahvati u ekološkoj poljoprivredi
Biljno uzgojni zahvati u ekološkoj poljoprivredi
Martina Grabovac
Ekološka poljoprivreda je poseban sustav održivog gospodarenja. Obuhvaća uzgoj biljaka i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i vlakana, a temelji se na ekološki opravdanim metodama i zahvatima. Pomoću prirodnih sila te uz minimalnu upotrebu agrokemikalija, ekološka poljoprivreda povećava prinos i otpornost biljaka koristeći plodnost tla i raspoloživost vode. Najčešći termini koji se upotrebljavaju za ekološku poljoprivredu su: biološka, organska, alternativna, prirodna,...
Bioetanol - dobivanje, primjena i perspektive
Bioetanol - dobivanje, primjena i perspektive
Mislav Zebić
U radu je predstavljena jedna vrsta biogoriva koja se u svijetu sve više proizvodi, a u pitanju je bioetanol. U svijetu smo svjedoci sve većeg onečišćenja od strane fosilnih goriva, pa je stoga bilo potrebno razviti nekakvu alternativu fosilnim gorivima. Biogoriva se dobivaju iz biomase, odnosno obnovljivih sirovina koje su vrlo često otpad industrije, neiskorišteni dijelovi u poljoprivredi itd. Što se tiče bioetanola, postoje bioetanol 1. i 2. generacije. Proizvodi se većinom...
Biološke metode i tehnologije čišćenja tla
Biološke metode i tehnologije čišćenja tla
Ivana Kožarević
Zagađenje okoliša pogađa pedosferu, hidrosferu, atmosferu, litosferu i biosferu. U zadnja dva desetljeća uloženi su veliki napori ka smanjenju izvora onečišćenja te čišćenju zagađenog tla i vode. Fitoremedijacija postaje sve isplativija metoda, a uz to ima i puno manje negativnih efekata nego fizikalne i kemijske metode pa postaje sve popularnija. Ovaj rad daje sažeti pregled svih tehnologija za čišćenje tla, a detaljnije su opisane tehnologije fitoremedijacije tla.
Bioraznolikost reda Hemiptera
Bioraznolikost reda Hemiptera
Viktorija Voronjecki
U radu je opisan red Hemiptera, njegova raznolikost te morfologija i anatomija. U red Heteroptera ubraja se više od 25000 kukaca, dok je u Hrvatskoj pronađeno nešto više od 700 vrsta. Osim Heteroptera ubrajamo i redove Coleorrhyncha, Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha. Usni organ za bodenje i sisanje im je zajednički, dok postoji morfološka različitost u građi tijela i načinu života. Neke vrste smatraju se štetnicima u poljoprivredi, ali ima i korisnih. Jedan od štetnika je ...
Bioraznolikost reda Orthoptera
Bioraznolikost reda Orthoptera
Ana Krajina
U radu je opisan red ravnokrilaca, njihova raznolikost, dva podreda (Cealifera i Ensifera) i raznolikost u prirodi između morfoloških i fizioloških svojstava. U Hrvatskoj postoji sto četrdeset vrsta iz porodice skakavaca i zrikavaca. Razlika između njih su veličina ticala, staništa, način prehrane i izgled tijela. Skakavci imaju kraća ticala od čega zrikavci imaju ticala veličine tijela. Tijelo im se kao i kod ostalih kukaca sastoji od glave, prsišta i abdomena. Duge noge im...
Biotski i abiotski činitelji u zaštićenim prostorima
Biotski i abiotski činitelji u zaštićenim prostorima
Josip Brico
Biotski činitelji proizlaze iz životnih procesa, odnosno uzajamnih odnosa među organizmima. Patogeni biotski činitelji uzrokuju bolesti organizma, pri čemu najveće štete u zaštićenim prostorima čine patogene gljivice, nematode i bakterije koje parazitiraju na različitim biljnim vrstama i lako prelaze s jednog na drugog domaćina. Bolesti nadzemnih organa su plamenjača rajčice, pepelnica, baršunasta plijesan te bijela trulež. Kada je riječ o bolestima korijena i prizemnog...
Bolesti ruže i njihovo suzbijanje
Bolesti ruže i njihovo suzbijanje
Tamara Mikić
Ruža (Rosa sp) je još u razdoblju Starog Rima smatrana kraljicom cvijeća. Zbog svoje ljepote i raznolike mogućnosti primjene i danas je cijenjena cvjetna vrsta te se uvelike uzgaja. Tijekom uzgoja izložena je napadu brojnih uzročnika bolesti. Stoga je potrebno poznavati simptome i životni ciklus patogena koji ju uzrokuju kako bi se na vrijeme reagiralo i sačuvalo njezinu ljepotu. Također je potrebno pratiti ekološke uvjete koji pogoduju razvoju pojedine bolesti te mjere zaštite...

Pages