Pages

Analiza turizma u Republici Hrvatskoj kroz statistiku
Analiza turizma u Republici Hrvatskoj kroz statistiku
Zorana Štrk
Hrvatska je država u kojoj je turizam jedan od najvažnijih gospodarskih grana. Iznimno je bitan i za povećanje BDP-a i zaposlenosti. Iako je imala tešku i burnu povijest, Hrvatska je također sačuvala i znamenitosti koje su proizašle iz te povijesti, ali i prirodne ljepote koje ju krase i koje su iznimno privlačne turistima, poput nacionalnih parkova i parkova prirode, ali i prirodnih plaža i šumovitih područja. Čak su i u povijesti postojali turisti kojima su druge kulture i...
Analiza utjecaja postupka i alata na zahtijevanu kvalitetu otkivka
Analiza utjecaja postupka i alata na zahtijevanu kvalitetu otkivka
Adrian Antunović
U ovom radu stječu se spoznaje o zahtjevima na kvalitetu obradka (otkivka) koji je obrađen postupkom obrade metala deformiranjem, konkretno kovanjem. Radom će biti opisani zahtjevi na kvalitetu i koje su najčešće greške koje se javljaju na otkivku i koji kao takav ne zadovoljava zahtjevima kvalitete. Opisani su neki načini kojima se sprječava javljanje grešaka te neki načini kojima se dorađuju greške otkivaka.
Analiza vrijednosti sportskog proizvoda i odabranih pokazatelja izvedbe na primjeru NBA lige
Analiza vrijednosti sportskog proizvoda i odabranih pokazatelja izvedbe na primjeru NBA lige
Marin Tokić
Sportska se industrija iz dana u dan razvija u jednu od najvećih industrija na svijetu. Upravo taj nagli rast je jedan od razloga zašto se sport od jednostavne rekreacije pretvorio u kompleksnu industriju koja za sobom donosi i niz drugih komplementarnih djelatnosti. Zbog takve kompleksnosti i sport koristi prednosti menadžmenta kako bi iskoristio sav svoj potencijal. Ovim radom se predstavlja povezanost menadžmenta i sportske industrije, točnije orijentira se na marketing u sportu i...
Analiza životnog osigranja i analiza Croatia osiguranja
Analiza životnog osigranja i analiza Croatia osiguranja
Ana Franješević
U ovom završnom radu obrađena je analiza životnih osiguranja s posebnim osvrtom na „Croatia“ osiguranje. U teorijskom dijelu rada definiran je općenito pojam osiguranja, te su opisane funkcije i elementi osiguranja. Također, prikazana je i podjela osiguranja na životno i neživotno. Nastavak teorijskog dijela, zasniva se na definiranju pojma životnog osiguranja, njegove podjele, uloge, značaja, te specifičnosti. U istraživačkom dijelu izvršena je analiza tržišta...
Analiza životnog osiguranja u Republici Hrvatskoj
Analiza životnog osiguranja u Republici Hrvatskoj
Marijana Jaki
U završnom radu se obrađuje pojam osiguranja, njegovi sudionici te podjela osiguranja s posebnim osvrtom na životno osiguranje. Nakon teorijskog dijela analizira se tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj. Analiza se odnosi na osiguravajuća društva, broj i vrste životnih osiguranja te na zaračunatu bruto premiju unazad 5 godina. Također se vrši komparativna analiza polica osiguranja tržišnih konkurenata Allianz Zagreb d.d. i Croatia osiguranje d.d. U svrhu izrade...
Analiza životnog osiguranja u praksi osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza životnog osiguranja u praksi osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Sara Kelava
Završni rad temelji se na proučavanju osiguranja, točnije životnog osiguranja. Životno osiguranje predstavlja jednu vrstu štednje te je u današnje vrijeme sve više ugovaratelja osiguranja. U radu se obrađuju i ekonomske osnove poslovanja u osiguranju te dvije primarne vrste osiguranja, životno osiguranje i neživotna osiguranja. Nakon teorijskog dijela u radu se analizira ponuda životnog osiguranja u praksi osam osiguravajućih društava na području Republike Hrvatske....
Analiza životnog osiguranja u praksi osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza životnog osiguranja u praksi osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Katarina Vukasović
Osnovna svrha životnog osiguranja je pružanje zaštite i stvaranje financijske sigurnosti pojedincu i njegovoj obitelji od određenih opasnosti koje mu mogu nauditi. Stoga ovaj rad obuhvaća objašnjenje osnovnih pojmova za razumijevanje osiguranja, razvoj osiguranja te podjelu osiguranja. Temelj ovog rada je analiza životnog osiguranja provedena u odabranim osiguravajućim društvima kroz broj osiguranja, bruto zaračunatu premiju te bruto nastalu štetu i bruto likvidiranu štetu....
Analiza životnog osiguranja u tri osiguravajuća društva
Analiza životnog osiguranja u tri osiguravajuća društva
Andrea Iličić
Početak završnog rada vezan za pojam i razvoj osiguranja posvećen je teorijskom dijelu. Predstavlja se sam pojam osiguranja te vrste osiguranja. Osim toga predstavlja se i razvoj u Hrvatskoj. Najveća pažnja se posvećuje životnom osiguranju. U drugom dijelu završnog rada, vrši se komparativna analiza tri osiguravajuća društva u Hrvatskoj. Na taj način uspoređuju se vrste životnih osiguranja, premije i likvidirane štete. Trenutno stanje u državi odražava se i na količinu...
Anatomske i morfološke karakteristike kukaca
Anatomske i morfološke karakteristike kukaca
Katarina Čemni Bašić
Kukce možemo razlikovati po vanjskim karakteristikama kao i po unutrašnjim. Prema anatomskim karakteristkama tijelo kukaca dijelimo na tri osnovna dijela glavu, prsa i zadak. Dalje ih možemo razlikovati po ostalim organima koji se nalaze na pojedinim dijelovima tijela. Na glavi ih možemo razlikovati po usnom ustroju, očima i ticalima. Na prsima ih razlikujemo po tome da li imaju krila, a po obliku i veličini krila da li su dobri letači. Prema vrsti i broju nogu ih razlikujemo da li su...
Anketiranje studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu o preferencijama i potrošnji jabuke
Anketiranje studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu o preferencijama i potrošnji jabuke
Marija Puškarević
Jabuka je listopadno drvo i porodice Rosaceae, poznata je po svojim slatkim, jabučastim plodovima. Uzgaja se i udomaćena je širom svijeta, te je najviše uzgajana vrsta iz roda Malus. Provedeno je istraživanje na 100 studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu putem internetskog Google obrasca o osobnim podatcima i preferencijama vezanih za izgled, okus i potrošnju jabuke. Dvije trećine ispitanika bilo je ženskog spola, a isti omjer je bio u dobi od 20 do 30 godina. Veći dio...
Asertivna komunikacija
Asertivna komunikacija
Ana Vidak
U radu je analizirana asertivna komunikacija u poslovnom životu, ali i u svakodnevnici. Komunikacija je vrlo bitna sastavnica života, ali ne bilo kakva komunikacija, nego kvalitetna komunikacija kojom izražavamo svoje stavove, želje, mišljenje, a pri tome ne ugrožavamo sugovornike. Asertivna komunikacija se bazira na takozvanom „ja govoru“, kojom se postiže na izražavanje svojih mišljenja i osjećaja u određenim situacijama, ali na miran i staložen način. Takav način...
Asertivnost u kontekstu poslovne komunikacije
Asertivnost u kontekstu poslovne komunikacije
Mattea Rubil
Komunikacija predstavlja razmjenu ideja, misli i osjećaja između najmanje dvije osobe koje komuniciraju. U svakodnevnom poslovanju komunikacija predstavlja temelj svake tvrtke jer bez kolanja i dijeljenja informacija nemoguće je odvijanje poslovnih procesa. Komunikacija predstavlja vještinu koja ne mora biti urođena u čovjeka, već se može steći i kroz život odgovarajućim vježbama i tehnikama. Svaka osoba ima svoja prava koja se trebaju poštivati kako ne bi došlo do sukoba....

Pages