Pages

Analiza poslovne okoline poduzeća Vindija d.d.
Analiza poslovne okoline poduzeća Vindija d.d.
Melani Vidović
SWOT analiza jedna je od najpoznatijih analiza za pronalazak pravih odgovora u kakvoj se situaciji poduzeće nalazi, a iako pravljenje analize zahtjeva trud i vrijeme ona je proširena TOWS matricom. TOWS matrica predstavlja nastavak SWOT analize, te poboljšanu verziju koja može dati poduzeću preciznije odgovore. Tu je i BCG matrica koja u ovom slučaju poduzeću Vindiji služi za svrstavanje tvrtki s kojima je povezana, u određene kategorije, odnosno koliko su jake i stabilne na...
Analiza povezanosti sportskog rezultata i cijene nogometnih klubova
Analiza povezanosti sportskog rezultata i cijene nogometnih klubova
Ivan Pišonić
Može se reći da se vrijednost sportskih klubova u najvećoj mjeri povezuje sa sportskim rezultatom. Problem ovoga rada je definiran na način da samo klubovi koji imaju izrazito uspješne sportske rezultate imaju veliku vrijednost. Cilj ovoga rada je utvrditi povezanost sportskog rada i cijene nogometni klubova na primjeru nogometnih klubova. Sukladno definiranom cilj rada napravljena je analiza sportskog rezultata i cijene nogometnih klubova. Uzorak je činio 5 najjačih europskih...
Analiza povezanosti vrhunske sportske marke i sportskog rezultata
Analiza povezanosti vrhunske sportske marke i sportskog rezultata
Mark Sekulić
Danas je opće poznata činjenica da je najgledaniji dio sporta a to je vrhunski sport postao zapravo vrhunski biznis na svim razinama. Da bi se sport, pa tako i klubovi, razvijali neophodno je postalo da se tržišno ponašaju i razmišljaju. Što je viša razina kvalitete natjecanja veća je i konkurencija na tržištu. Klubovi moraju pronaći načina kako da se pozicioniraju na tržištu i prodaju svoj proizvod potrošačima jer na taj način osiguravaju razvoj i budućnost. Rješenje...
Analiza socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj na primjeru poduzeća Hedona d.o.o.
Analiza socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj na primjeru poduzeća Hedona d.o.o.
Gabriela Bušić
U radu se pobliže opisuje razvoj socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. S obzirom na situaciju u svijetu i samoj gospodarskoj situaciji u Republici Hrvatskoj, vrlo je bitno naglasiti važnost socijalnog poduzetništva. Kako bi se shvatio smisao socijalnog poduzetništva, kao jedan od bitnih čimbenika je sam poduzetnik i poduzeće kao organizacija u kojoj se razvija takva vrsta poduzetništva. Država je vanjski čimbenik. Svojim mjerama potiče razvoj socijalnog poduzetništva,...
Analiza sponzorstva u sportu na primjeru ATP Toura-a
Analiza sponzorstva u sportu na primjeru ATP Toura-a
Tomislav Zlopaša
U radu je analizirana pojam sponzorstva na ATP Tour gdje sponzori odnosno partneri i sam ATP Tour imaju obostrano koristan odnos. Problem rada je definiran na način da je sponzorstvo danas u sportu, a posebno u vrhunskom sportu nezaobilazan segment razvoja i postizanja natjecateljskih i poslovnih rezultata. Primarni cilj rada je analizirati sponzorstvo u sportu na primjeru ATP tour-a. Sekundarni cilj rada je prikazati dublju povezanost sponzorstva u sportu. Metodom analize u ovom radu je...
Analiza sportskih sadržaja kao selektivnog oblika turizma - primjer Slavonije
Analiza sportskih sadržaja kao selektivnog oblika turizma - primjer Slavonije
Ivana Vrljić
U radu je definiran sportski sadržaj kao selektivni oblik turizma i analizirana ponuda sportskih sadržaja koja se može putem internetskih stranica pronaći u regiji Slavoniji. Također je prezentirana sport i sportski proizvod kao jedan od mogućih sadržaja turizma u Slavoniji i općenito razvoja turizma u RH sa ciljem povećanje sadržaja, izvanpansionske potrošnje, trajanje sezone i dr. Zadatkom je utvrđena kvaliteta i kvantiteta sportskih sadržaja kao selektivnog oblik turizma u...
Analiza stambene štednje na primjeru tri hrvatske banke
Analiza stambene štednje na primjeru tri hrvatske banke
Valentina Babić
Predmet istraživanja je stambena štednja u bankama Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisen Bank Austria d.d.. Cilj je analizirati pogodnosti za stambenu štednju koju daju navedene banke kako bi se došlo do zaključka i odlučilo gdje je najbolje uzeti stambenu štednju. Korištena je metoda analize. U prvom dijelu rada nalazi se opis i razvoj bankarskih poslova. Aktivni, pasivni, neutralni i vlastiti bankarski poslovi te što je to stambena štednja. Drugi dio...
Analiza stambenih kredita u Republici Hrvatskoj
Analiza stambenih kredita u Republici Hrvatskoj
Zdenka Kaurić
U radu je analiziran nastanak bankarstva i podjela bankarskih poslova, te povijest banaka u Republici Hrvatskoj. Nadalje, detaljno se analizira podjela bankarskih poslova, te se usmjerava na glavni problem ovog rada, a to je stambeni kredit. Zadatkom je trebalo analizirati stambene kredite u Republici Hrvatskoj. Analiza je izvršena na temelju tri banke: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke i Croatia banke. Za uspješnu realizaciju stambenog kredita potrebno je vrlo dobro poznavanje...
Analiza stambenih kredita u praksi hrvatskih banaka
Analiza stambenih kredita u praksi hrvatskih banaka
Marijana Pendić
Tema ovoga rada je analiza, odnosno istraživanje i usporedba uvjeta stambenih kredita za stanovništvo kod sljedećih promatranih banaka u RH: Raiffeisenbank Austria d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Sberbank d.d., Zagrebačka banka d.d.. Stambeni krediti su jedan od najčešćih načina ostvarivanja stambenog pitanja, odnosno mogućnosti kupnje vlastitog stana ili kuće. Samo značenje kredita predstavlja zajam ili posudbu korisnika na dugi niz godina,...
Analiza studentskih kredita u praksi hrvatskih banaka
Analiza studentskih kredita u praksi hrvatskih banaka
Ana Lovrić
U radu su analizirani studentski krediti u praksi pet hrvatskih banaka odabranih po vlastitom izboru. Bilo je potrebno analizirati studentske kredite u pet hrvatskih banaka, a to su Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Splitska banka d.d. te Erste&Steiermärkische Bank d.d. Studentski krediti su analizirani kroz 5 elemenata: vrste studentskih kredita, iznos studentskih kredita u istraživanim bankama, kamatna stopa studentskih kredita, način...
Analiza sustava potpora za pokretanje poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj
Analiza sustava potpora za pokretanje poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj
Kristina Kramarić
Financiranje predstavlja najvažniji aspekt pokretanja poduzetničke aktivnosti, kada postoji nedostatak financijskih sredstava poduzetnici moraju osigurati sredstva kako bi započeli neki biznis. Najpoznatija vrsta financiranja kojima se poduzetnici obraćaju kada ne mogu financirati projekt su tuđi izvori pod koje spadaju i različiti sustavi potpora. Ovaj rad analizira upravo te potpore u obliku bespovratnih potpora, subvencioniranih kredita i mikro kredita koje se mogu dobiti od strane...
Analiza sustava upravljanja kvalitetom
Analiza sustava upravljanja kvalitetom
Valentina Budimir
Sustav upravljanja kvalitetom prepoznat je u zadnjim desetljećima poslovanja. Upravljanje kvalitetom ima velik utjecaj na unutarnje i vanjske čimbenike poslovanja. Nadalje, potreba upravljanja sustavom kvalitete unutar organizacija prepoznata je kako na globalnom tržištu, tako i na nacionalnom. S naznakom da je velika razlika u broju provođenja sustava između razvijenih i nerazvijenih zemalja. Kvaliteta se definira kao stupanj do kojeg su ispunjena očekivanja kupaca ili korisnika...

Pages