Pages

Analiza modela i ponude Internet bankarstva u tri hrvatske banke
Analiza modela i ponude Internet bankarstva u tri hrvatske banke
Katarina Damjanović
Predmet istraživanja ovog rada je internet bankarstvo. Internet bankarstvo ili e-banking je usluga banaka koja omogućava korisnicima izravno i osobno obavljanje i pregled svih njegovih stanja i financijskih transakcija posredstvom interneta. U ovom radu obrađena je mlada djelatnost koja bilježi sve veči rast, od svog nastanka do danas. Rad se sastoji od četiri djela. U prvom dijelu postavljamo hipoteze koje ćemo kasnije dokzati. Drugi i treči dio rada odnosi se na...
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Alen Godanj
Analiza modela i ponude internet bankarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza nenamjenskih kredita u praksi hrvatskih banaka
Analiza nenamjenskih kredita u praksi hrvatskih banaka
Katarina Šokić
U radu je napravljena komparativna analiza nenamjenskih kredita u praksi hrvatskih banaka, točnije u tri banke, a to su Privredna banka Zagreb d.d., Erste bank d.d. i Raiffeisen bank d.d. U radu se analiziraju sljedeći parametri: ponuda i uvjeti nenamjenskih kredita, rokovi otplate nenamjenskih kredita, visina kamatnih stopa kredita u analiziranim bankama, naknade za obradu kredita te krediti za umirovljenike. U završnom radu je analizirano koja od tri navedene banke ima najbolje uvjete...
Analiza nezaposlenosti u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Analiza nezaposlenosti u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Rebeka Majhen
Problem ovog istraživanja bila je nezaposlenost u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj. Cilj ovog rada bio je analizirati nezaposlenost kao najteži ekonomski problem te utvrditi njene uzroke i posljedice. Istraživanja potvrđuju kako je stopa nezaposlenosti žena u većini zemalja Europske Unije znatno veća od stope nezaposlenosti muškaraca. Sljedeći problem je nezaposlenost mladih osoba,što potvrđuju rezultati istraživanja koji pokazuju da je svaka treća osoba do 29 godina...
Analiza osiguranja imovine u pet osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza osiguranja imovine u pet osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Blaženka Erjavac
U ovome radu su objašnjeni osnovni pojmovi osiguranja, vrste osiguranja te razvoj osiguranja kroz povijest. Ključne riječi koje se prožimaju kroz cijeli rad su svota osiguranja, premija osiguranja, rizici od kojih se može osigurati, šteta i naknada koja se isplaćuje osiguraniku. Cilj rada je objasniti što je osiguranje, koja je svrha osiguranja imovine, što se sve može osigurati i na koje načine. Uspoređuju se pet osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj kroz postavljene...
Analiza politike ljudskih potencijala na primjeru odabrane tvrtke
Analiza politike ljudskih potencijala na primjeru odabrane tvrtke
Ana Srdarević
U radu se nastoje prikazati ljudski potencijali, točnije njihove metode i politike upravljanja, kao i uloga ljudskih potencijala u suvremenom poslovanju. Ističe se prepoznavanje ljudskog faktora kao najvažnijeg resursa u poduzeću. U radu je odabrana tvrtka Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.. Navest će se njene važnosti i na primjeru inženjera strojarstva opisati radni vijek. Od početka pa do kraja.
Analiza poslovanja Zagrebačke banke d.d. od 2010. godine do 2014. godine
Analiza poslovanja Zagrebačke banke d.d. od 2010. godine do 2014. godine
Mirela Kalinić
U radu je analizirana pojava i razvoj bankarskih poslova te analiza poslovanja Zagrebačke banke d.d. za razdoblje od 2010. godine do 2014. godine. Zadatkom je trebalo analizirati aktivu banke, dobit odnosno gubitak prije i nakon oporezivanja, utvrditi stopu jamstvenog kapitela te udio spomenute banke u ukupnoj bankarskoj aktivi. Provesti teorijsku i statističku analizu te na temelju istih usporediti poslovanje banke kroz određeno razdoblje i na osnovi rezultata predložiti načine...
Analiza poslovanja i razvoj tvrtke Hrvatski telekom d.d.
Analiza poslovanja i razvoj tvrtke Hrvatski telekom d.d.
Mijat Jurišić
U ovom radu će biti obrađene osnovne informacije o nastanku i razvoju tvrtke T-Hrvatski Telekom te njezina organizacija i poslovna strategija. Vrlo bitan segment u razvoju svakog poduzeća jest i tržište na kojem poduzeće djeluje te postignuća koja poduzeće ostvaruje tijekom svog poslovanja. Koristeći se temeljnim financijskim izvješćima u ovom se radu analizira uspješnost promatranog poduzeća „T-HT-a“ da bi se mogla utvrditi i objektivno ocijeniti kvaliteta poslovanja. Na...
Analiza poslovanja i turističke ponude Iločkih podruma
Analiza poslovanja i turističke ponude Iločkih podruma
Matea Vlaović
Prvenstveno, na samom početku ovog rada opisan je turizam općenito, pa tako i turizam u Slavoniji i Baranji. Naime, turizam je danas popularna aktivnost većine ljudi u razvijenom svijetu, te može biti domaći ili međunarodni, a međunarodni turizam ima istovremeno implikacije i na gospodarstvo polazišne i odredišne zemlje. Danas je turizam jedan od glavnih izvora prihoda u mnogim državama, a u brojnim odredištima upravo je turizam najvažnija gospodarska grana. Navedene su i...
Analiza poslovanja neprofitne organizacije na primjeru Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod
Analiza poslovanja neprofitne organizacije na primjeru Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod
Ivana Martić
U ovome radu se analizira poslovanje neprofitne organizacije na primjeru Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda, prikazati će se organizacija, način poslovanja te rad u neprofitnoj organizaciji. Prikazati će se fokus na obrazovanje i način timskoga rada za uspješnije odrađivanje poslova. Zadatkom je trebalo analizirati vatrogasnu djelatnost kroz povijest, organizacijsku strukturu, načine upravljanja organizacije, razvoj kadrova kroz obrazovanje kojima se olakšava rad u...
Analiza poslovanja poduzeća Montix d.o.o.
Analiza poslovanja poduzeća Montix d.o.o.
Dijana Crljen
Svaka radnja, neovisno u kojem vremenu i prostoru se odvija i događa, daje svoje rezultate. Poštujući zakone fizike, prema kojima svaka akcija izaziva reakciju, u radu je ukomponirana i, ekonomskim riječnikom, detaljizirana i akcija i reakcija. Analiza poduzeća, odnosno, poslovanja poduzeća, jedna je od glavnih radnji, tj. akcija, koja usmjeruje put i definira ciljeve. U ovom radu opisano je što je to zapravo analiza, koje vrste analize postoje, nabrojane su i opisane neke od...
Analiza poslovne etike i društvene odgovornosti u promatranim poduzećima
Analiza poslovne etike i društvene odgovornosti u promatranim poduzećima
Kristian Rašić
U radu je analizirana primjena etike i društvene odgovornosti u poduzećima Xi i Yi. Ta dva poduzeća su slična po strukturi, broju radnika i vijeku trajanja. Teorija kaže kako je poželjno da svako pouzeće primjenjuje etiku i društvenu odgovornost kao važan segment u poslovanju. Primjena etičkih načela i društvena odgovornost donose bolje poslovne rezultate, privlače motiviranu radnu snagu, zadržavaju postojeću, donose uspjeh na tržištu i razne druge uspjehe. Društvena...

Pages