Pages

Analiza cijene sportskog proizvoda na odabranim indikatorima
Analiza cijene sportskog proizvoda na odabranim indikatorima
Marijana Drmić
Sportski proizvod u ovom radu je definiran kao nogometna utakmica i za analizu su korištene vrhunske nogometne utakmice odigrane na netom završenom Europskom prvenstvu u Francuskoj. Cilj rada je bio analizirati razlike u mogućnosti konzumiranja jednog vrhunskog sportskog proizvoda sa aspekta prosječnog sportskog potrošača iz različitih zemalja sudionika prvenstva. Za potrebe analize cijene sportskog proizvoda definiranog u radu korišteni su odabrani indikatori BDP-a, prosječne...
Analiza e-bankarstva u Europskoj uniji
Analiza e-bankarstva u Europskoj uniji
Ines Lubina
Tema završnog rada je Analiza e – bankarstva u Europskoj uniji. U radu je opisano elektroničko poslovanje odnosno elektroničko bankarstvo te važnost njegova uvođenja i razvoja u tvrtki odnosno bankama. Budući da se tehnologija svakog dana razvija sve više i zastupljena je u svim segmentima života kako u privatnom tako i poslovnom tvrtke koje žele rast i razvoj se sve više odlučuju na reorganizaciju poslovanja odnosno na uvođenje elektroničkog bankarstva. Elektroničko...
Analiza e-marketinga u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Analiza e-marketinga u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Domagoj Tomakić
Ovaj završni rad sastoji se od dva dijela: teorijskog i istraživačkog. U teorijskom dijelu rada definira se i objašnjava elektroničko poslovanje i njegovi različiti tipovi, kao i grane gospodarstva u kojima se može primijeniti elektroničko poslovanje. U nastavku se definira marketing, osnovni pojmovi vezani uz marketing strategije i marketing miks 4P. Također se objašnjava koncept elektroničkog marketinga. Na kraju se nalazi istraživački dio, gdje se prikazuju statistički...
Analiza e-poslovanja tvrtke Mozart
Analiza e-poslovanja tvrtke Mozart
Viktorija Jakobović
U radu je analizirano ePoslovanje tvrtke Mozart. Prikazana je mogućnost poboljšanja poslovanja primjenom moderne tehnologije. U prvom dijelu teoretski je prikazano poslovanje, upravljanje, organizacija te planiranje. U drugom dijelu teoretski je objašnjeno e-poslovanje kao konkurentska prednost, gdje je ukratko objašnjeno elektroničko poslovanje, elektronički potpis te elektroničko planiranje i upravljanje. Tvrtka Mozart posluje u Slavonskom Brodu i ima mogućnost dostave hrane...
Analiza e-poslovanja tvrtke Mozart
Analiza e-poslovanja tvrtke Mozart
Viktorija Jakobović
U radu je analizirano ePoslovanje tvrtke Mozart. Prikazana je mogućnost poboljšanja poslovanja primjenom moderne tehnologije. U prvom dijelu teoretski je prikazano poslovanje, upravljanje, organizacija te planiranje. U drugom dijelu teoretski je objašnjeno e-poslovanje kao konkurentska prednost, gdje je ukratko objašnjeno elektroničko poslovanje, elektronički potpis te elektroničko planiranje i upravljanje. Tvrtka Mozart posluje u Slavonskom Brodu i ima mogućnost dostave hrane...
Analiza e-prodaje u Republici Hrvatskoj
Analiza e-prodaje u Republici Hrvatskoj
Anita Tunjić
Razvoje informacijsko-komunikacije tehnologije dolazi i do razvoja elektroničkog poslovanja. Danas se sve više poduzeća orijentira na poslovanje putem interneta. Pojam elektroničkog poslovanja javlja se još kroz povijest. Temeljni problem koji se javlja u elektroničkom poslovanju je nedovoljna educiranost ljudi o radu s informacijskom tehnologijom, kao i nepovjerljivost. Elektronička prodaja kao element elektroničkog poslovanja doživljava svoj trenutni procvat što i dovodi u...
Analiza efekata velikih sportskih događaja
Analiza efekata velikih sportskih događaja
Monika Kuprešak
Utjecaj sportskih događaja ogleda se u više efekata, i to ne samo privlačenjem određenog broja učesnika i posjetitelja, već i direktnim ekonomskim utjecajem. Efekti velikih sportskih događaja mogu biti izrazito uspješni odnosno neuspješni u smislu ekonomskih ili ostalih ciljanih rezultata., ali pozitivni efekti ogledaju se u širini s kojom sportski događaj doprinosi socijalnom, kulturnom i ekonomskom razvoju. Također veliki sportski događaji imaju svoj utjecaj prema razvoju...
Analiza elektroničke trgovine na primjeru trgovačkog lanca
Analiza elektroničke trgovine na primjeru trgovačkog lanca
Mirela Hegediš
U završnom radu će se govoriti o elektroničkoj trgovini njenim prednostima, nedostacima te mitovima e-trgovanja. Također će se objasniti nastanak interneta bez kojega ne bi bilo niti e-trgovine, neke ključne riječi za lakše razumijevanje sadržaja rada poput interneta, Internet stranice, domene... Spomenuti će se najpoznatije svjetske internet trgovine poput E-Baya, Amazona i Alibabe. Usporedit će se način poslovanja, nastanak, karakteristike i neke zanimljivosti o svakoj...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. za razdoblje od 2012. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Kraš d.d. za razdoblje od 2012. do 2014. godine
Maja Opačak
Tema završnog rada je analiza financijskih izvješća poduzeća Kraš d.d. za razdoblje od 2012. godine do 2014. godine. Financijskom analizom se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Razumijevanje financijskih izvještaja i analize financijskih izvještaja je od ključne važnosti za poslovanje poduzeća. Tema je obrađena kroz pet cjelina unutar kojih su definirana analiza financijskih izvještaja, vrste, financijska...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje od 2009. do 2013. godine
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje od 2009. do 2013. godine
Maja Garačić
U radu je provedena analiza financijskih izvještaja poduzeća Podravka d.d. za razdoblje od pet godina (2009.-2013.). Kroz horizontalnu i vertikalnu analizu te izračun financijskih odnosa ustanovljene su promjene koje su se događale tijekom promatranog razdoblja, kao i poslovanje u vrijeme svjetske krize. Podravka kao jedna od najuspješnijih poduzeća u Republici Hrvatskoj, uspješno posluje godinama, iako se bori s raznim problemima da bi opstala na tržištu i ostvarila dobit.
Analiza financijskih izvještaja poliklinike "Zlatni cekin"
Analiza financijskih izvještaja poliklinike "Zlatni cekin"
Ljerka Guberac
U radu je izvršena analiza prihoda i rashoda poliklinike „Zlatni cekin“ kao i udio i utjecaj donacija u radu neprofitne organizacije. „Zlatni cekin“ je otvoren i dobro opremljen u listopadu 1993. u Slavonskom Brodu zahvaljujući franjevcima (OFM) iz Bologne (Italija) i njihovu karitativnom društvu Antoniano, tj. preko njihova dječjeg festivala Zecchino d'oro. Tradicija je da se svi prihodi koji se skupe od prodaje ulaznica za dječji festival ulože ponovno za djecu iz cijelog...
Analiza financijskih izvještaja proračunskih korisnika na primjeru javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Analiza financijskih izvještaja proračunskih korisnika na primjeru javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Lara Kuterovac Kunac
Tema ovog završnog rada je postupak donošenja i realizacija proračuna, izvori financiranja, aktivnosti financiranja te analiza financijskih izvještaja na primjeru Javne ustanove ''Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar''. Kroz završni rad prikazani su proračun u teoriji te obveze proračunskih korisnika koje su definirane Zakonom. Financijska analiza je nužna za razumijevanje procesa unutar institucije, kao i za pravilno upravljanje, a dobro financijsko planiranje je nužno...

Pages