Pages

Agroekološki uvjeti u plasteničkoj proizvodnji
Agroekološki uvjeti u plasteničkoj proizvodnji
Gorana Markovinović
Plastenik je poseban tip višegodišnjeg ili trajno zaštićenog prostora. Svojim oblikom, veličinom i opremom u potpunosti je prilagođen uzgoju povrćarskih i cvjećarskih kultura. Za neometan rast i razvoj uzgajanih kultura te postizanje zadovoljavajućih krajnjih rezultata proizvodnje, potrebno je osigurati optimalne agroekološke uvjete u plasteniku. Završni rad se sastoji od teoretskog dijela u kojemu je opisan plastenik sa svim svojim karakteristikama i uvjetima koji su potrebni za...
Agrotehnika proizvodnje soje na OPG-u Pavlović u 2014. godini
Agrotehnika proizvodnje soje na OPG-u Pavlović u 2014. godini
Maks Pavlović
U radu je prikazana agrotehnika uzgoja soje na OPG Pavlović. Na OPG Pavlović soja je primarna uzgojna kultura. Soja uspijeva u svim proizvodnim sredinama dobrim za uzgoj kukuruza. Najkritičnije je razdoblje u fazama formiranja mahuna (srpanj i kolovoz). Zadatkom je trebalo prikazati uzgoj soje na OPG Pavlović u proizvodnoj godini 2014. Godina 2014. bila je specifična za uzgoj zbog većih količina oborina koje su proizvodnju pratile od sjetve pa sve do žetve. Agrotehnika uzgoja soje...
Agrotehnika za reguliranje povoljne vlažnosti tla i mogućnosti navodnjavanja zobi (L. Avenia sativa)
Agrotehnika za reguliranje povoljne vlažnosti tla i mogućnosti navodnjavanja zobi (L. Avenia sativa)
Matej Perošević
Zob je biljka koja pripada porodici trava i uzgaja se za ljudsku prehranu i ishranu stoke. Bogata je ugljikohidratima, bjelančevinama, mastima, mineralima i vitaminima. Zbog toga što ima najrazvijeniji korijenov sustav s obzirom na ostale žitarice ima i najveću potrebu za vodom. U području Republike Hrvatske gdje vlada umjerena klima jako je teško uzgajati zob bez gubitaka prinosa jer su klimatske promjene nepovoljne. Jedan od načina da se smanje negativni efekti klimatskih promjena...
Akreditacija inspekcijskih tijela prema normi HRN EN ISO 17020
Akreditacija inspekcijskih tijela prema normi HRN EN ISO 17020
Ljubo Pribudić
U radu je opisan postupak Akreditacije inspekcijskih tijela na osnovu norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012. Ovom normom se utvrđuju opći zahtjevi za osposobljavanje tijela za provođenje inspekcije, te za dosljednost i nepristranost prilikom inspekcijskih poslova. U ožujku 2017. objavljen je Pravilnik za pregled i ispitivanje opreme pod tlakom u kojem se propisuje da je za siguran rad opreme pod tlakom odgovoran vlasnik/korisnik. Periodičke preglede provode Ovlaštena inspekcijska tijela...
Aktivnosti na kvaliteti kod izrade zavarenih kostrukcija i proizvoda
Aktivnosti na kvaliteti kod izrade zavarenih kostrukcija i proizvoda
Kristina Đuretić
U završnom radu je kratko opisana povijest zavarivanja, sam postupak zavarivanja i aktivnosti na kvaliteti kod izrade zavarenih kotlovskih konstrukcija i proizvoda i koraci proizvodnje jednog proizvoda, komore pregrijača SH2. Na komori nakon zavarivanja se provode sljedeće operacije; toplinska obrada, vizualna kontrola zavarenog spoja korijena i lica zavara, dimnzionalna kontrola, zatim magnetska kontrola, kontrola hrapavosti i na kraju antikorozivna zaštita. Nakon što se završi izrada...
Aktualno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj
Aktualno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj
Tamara Bajt
Tema završnog rada je Aktualno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj. U radu je opisan razvoj, teorije i škole poduzetništva, kakvo je stanje u svijetu i Republici Hrvatskoj. Također nešto će se reći i o strategiji razvoja poduzeća kao i o malim i velikim poduzetnicima.
Alati za promidžbenu strategiju studentskog sporta u Slavonskom Brodu
Alati za promidžbenu strategiju studentskog sporta u Slavonskom Brodu
Katarina Vidović
Cilj rada je prikazati mogućnosti i primjenu promidžbenih alata u svrhu unapređenje kvalitete i kvantitete studenskog sporta u Slavonskom Brodu. U radu je također, osim teorijskog pristupa, kroz praktične primjere prikazana važnost marketinga i marketinških aktivnosti u sustavu organizacije studentskog sporta na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Svijest da je zdravlje najvažniji dio čovjekovog života, te kvaliteta života tj. upravljanje vlastitim resursima u vremenu i prostoru,...
Alergogene biljke
Alergogene biljke
Sanja Hovanjec
Alergije predstavljaju prekomjernu reakciju obrambenog sustava ljudskog organizma na inače bezopasne tvari iz okoliša. Procijenjeno je da svaka treća osoba boluje od nekog oblika alergije, a njihov broj je i dalje u porastu. Najučestalije su alergija na pelud, astma, cijelogodišnji rinitis, atopijski dermatitis, alergija na hranu, otrove insekata, lijekove, sunce i razne profesionalne alergije. Pelud nekih anemofilnih biljaka uzrokuje sezonsku polinozu odnosno peludnu hunjavicu....
Analiza Internet bankarstva u RH
Analiza Internet bankarstva u RH
Ivana Alerić
Danas kada je svijet postao globalno selo i kada tehnologija iz dana u dan znatno napreduje očekivano je poraslo i korištenje usluga Internet bankarstva. Rad će prikazati i analizirati pojam i korištenje Internet bankarstva u Republici Hrvatskoj, mogućnosti koje Internet bankarstvo nudi te postotak rasta korištenja u zadnjih nekoliko godina. Prikazati će se načini i mogućnosti korištenja usluge Internet bankarstva, prednosti i nedostatci te će se analizirati i usporediti cijene i...
Analiza aktivnih mjera za zapošljavanje
Analiza aktivnih mjera za zapošljavanje
Maja Vukajlić
Zaposliti se danas, postalo je vrlo teško. Zbog toga su donesene određene mjere koje potiču i posloprimce i poslodavce da uspostave jedan odnos u kojem mladi dobivaju iskustvo i edukaciju, a poslodavci ne gube mnogo novca. Osim zapošljavanja pomoću aktivnih mjera za zapošljavanje, pri zaposlenju uvelike pomaže visoka stručna sprema. Visoka stručna sprema poželjelna je u kvalitetnim poduzećima koja su dobro ustrojena te dobro funkcioniraju, ali takvih je na žalost vrlo malo u...
Analiza bankarskog poslovanja u RH
Analiza bankarskog poslovanja u RH
Helena Furjanić
Ovaj rad nastoji odgovoriti na brojna postavljena pitanja, vodeći čitatelje rada kroz svijet bankarstva i prakse. Banka je profitna organizacija kojoj je glavni posao nuđenje financijskih usluga. Tradicionalne usluge svode se na primanje depozita, koji su joj i izvor sredstava, te davanje kredita iz depozita, te pružanje usluga novčanih transakcija, banke nude različite proizvode koji su fokusirani na poduzeća, stanovništvo ili na državu. U Hrvatskoj postoji preko 30 banaka, kojima...
Analiza broja sportskih potrošača i vrijednosti nogometnih klubova
Analiza broja sportskih potrošača i vrijednosti nogometnih klubova
Ivan Leutar
Postupak procjene vrijednosti nogometnih klubova karakterizira izuzetna zahtjevnost, kompleksnost te stručnost procjenitelja i to ne samo u području financija, već i u području nogometa, odnosno nogometnog tržišta i pratećih trendova. Činjenica je kako se nogomet, koji je nekada slovio kao jedan od sportova i hobija namijenih zabavi, pretvorio u određeni sportski biznis, u kojem nogometni klubovi slove kao sportska poduzeća koja imaju specifičan način i cilj poslovanja, te...

Pages